Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

 

1. TARAFLAR VE ÜRÜN BİLGİLERİ

SATICI

Ünvanı: OOYA PERAKENDE VE MAĞAZACILIK LTD. ŞTİ

 

Adres: Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. Esen Apt. No:63/A Beyoğlu/İstanbul

 

Telefon: +90 537 786 66 69

 

E-mail: info@ooya.store

 

Mersis No: 064 407 069 520 0001

 

Ticaret Sicil No: 193480/5

 

ALICI

“Sözleşme bilgileriniz giriş yaptığınızda veya alışverişinizi tamamladığınızda doldurulacaktır.”

 

Adı: Müşteri

 

Firma Adı : Kurumsal Müşteri

 

Teslimat Adresi:

 

Fatura Adresi:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.ooya.store isimli internet sitesinden elektronik ortamda 3. Maddede siparişini yaptığı işbu Sözleşmede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasını oluşturur.

 

İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI ( KDV DAHİL )

ÜRÜN BİLGİSİ

 

Sözleşme konusu malın temel özellikleri: Ürünlerin Cinsi ve türü, Adet, Marka/Ürün Adı , Detayı, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

 

“Sözleşme bilgileriniz giriş yaptığınızda veya alışverişinizi tamamladığınızda doldurulacaktır.”

 

28/09/2021

 

 

 

TESLİMAT BİLGİLERİ

“Sözleşme bilgileriniz giriş yaptığınızda veya alışverişinizi tamamladığınızda doldurulacaktır.”

 

Kargo ücreti:

 

Kargo şirketi:

 

Alıcı:

 

Teslimat adresi:

 

FATURA BİLGİLERİ

“Sözleşme bilgileriniz giriş yaptığınızda veya alışverişinizi tamamladığınızda doldurulacaktır.”

 

Adi:

 

Firma Adı:

 

Fatura adresi:

 

E-posta:

 

Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

TESLİMAT

Teslimat, OOYA PERAKENDE VE MAĞAZACILIK LTD. ŞTİ tarafından kargo aracılığı yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü, her hâlükârda 30 günlük yasal süresi içinde yapılacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır. Müşteri veya Müşteri adına hareket eden kişi, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır.

 

Grev, lokavt, tabii afetler, ayaklanma, halk hareketleri, nükleer risk ve tehlike, savaş, istila, ihtilal, iç savaş, sabotaj ve yangın halleri gibi olağanüstü durumlarda, indirim dönemlerinde ve alıcıdan kaynaklanan (adreste bulunmama, teslim alacak yetkilinin olmaması, alıcının adresten taşınmış olması, vb.) durumlarda teslimat süresi ve koşulları değişkenlik gösterebilir.

 

CAYMA HAKKI

Tüketici, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

 

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

 

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

 

esas alınır.

 

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

 

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yöneltilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, kararını bildiren açık bir beyanda bulunabilir. Cayma Hakkını kullanan tüketici, ürünü 10 gün içinde satıcıya iade etmek zorundadır. Cayma hakkının süresi içinde kullanılmaması halinde tüketici bu hakkını kaybedecektir.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMINA VE ÜRÜNÜN İADESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

6.1. Faturasız,etiketi sökülmüş ve kutusuz-ambalajsız ürünler iade yapılamaz.

 

6.2. Orijinal ambalajı bozulmuş, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. İade edilmek istenen ürünün tüm etiketleri ürünün üzerinde olmalı ve tadilat görmemiş olmalıdır.

 

6.3. İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte sizdeki tüm kopyaları ile faturanın aslı ve iade takip numaranızı göndermeniz gerekmektedir.

 

6.4. İade etmek istediğiniz ürünler için kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmamaktadır. Paketinizi anlaşmalı olduğumuz kargo firması (YURTİÇİ KARGO) ile Satıcı’nın adres adresine ulaştırmalısınız.

 

6.5. Kozmetik, gıda, kişisel bakım ürünlerinin iadesi mümkün değildir.

 

6.6. Gelen ürün öncelikle OOYA PERAKENDE VE MAĞAZACILIK LTD. ŞTİ tarafından incelenir. Yukarıdaki şartlara uygun ise iade işlemi başlatılır. İade işlemi onaylandığında alıcıya İADE TALEBİNİZ ONAYLANMIŞTIR konulu mail gönderilerek bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirmeden sonra ürün ücreti iade işleminiz başlatılır. İade süreci bankanızın prosedürleri çerçevesinde gerçekleşir. Bu süreçte Satıcının hiçbir rolü yoktur.

 

CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde Müşteri cayma hakkını kullanamaz:

 

a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

ç) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

d) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

DİĞER HÜKÜMLER

8.1. İşbu sözleşme Türk Hukuku kuralları çerçevesinde oluşturulmuş olup, geçerliliği ve bağlayıcılığı Türk Hukuku kuralları çerçevesinde olacaktır. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak herhangi bir ihtilafta İstanbul( Avrupa ) Mahkemeleri yetkili olacaktır. Şikayet ve itiraz konusunda başvurular T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığın’ca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

8.2. Tarafların, bu sözleşmenin imzalandığı sırada belirttikleri adreslerin değişmesi halinde yeni tebligat adreslerini adres değişikliğine ilişkin olduğunu açıkça bildirir iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak bildirme yükümlülüğü vardır. Aksi takdirde, eski adrese yapılmış tebligatların geçerli olacağı kabul edilmiş sayılacaktır.

 

8.3. İşbu sözleşmeye ilişkin damga vergisi SATICI tarafından ödenecektir.

 

8.4. İşbu sözleşmede verilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

 

İADE PROSEDÜRÜ

A) KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. OOYA PERAKENDE VE MAĞAZACILIK LTD. ŞTİ (https://ooya.store) bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda OOYA PERAKENDE VE MAĞAZACILIK LTD. ŞTİ (https://ooya.store), yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani OOYA PERAKENDE VE MAĞAZACILIK LTD. ŞTİ (https://ooya.store), bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani OOYA PERAKENDE VE MAĞAZACILIK LTD. ŞTİ (https://ooya.store) ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, OOYA PERAKENDE VE MAĞAZACILIK LTD. ŞTİ (https://ooya.store) Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

 

B) HAVALE / EFT ÖDEME SEÇENEKLERİNDE İADE PROSEDÜRÜ

Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Alıcı’dan banka hesap bilgileri istenerek, Alıcı’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır. Aksi takdirde iade edilecek tutar, Alıcı’nın https://ooya.store üzerindeki üyelik hesabına alacak olarak kaydedilecektir.

 

ALICI’NIN BEYANI

 

 

ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgiler de dahil olmak üzere işbu sözleşmede yer alan Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

İMZA YERİ VE TARİHİ

“Sözleşme bilgileriniz giriş yaptığınızda veya alışverişinizi tamamladığınızda doldurulacaktır.”

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi 28/09/2021 tarih ve saatinde elektronik ortamda akdedilmiş olup bir nüshası elektronik formatta Alıcı’nın işbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen e-mail adresine gönderilmiştir.

 

İletişim


info@oxium.com.tr
+90 212 251 00 00

Ara Toplam: 0,00

Arama